Terug naar start Terug
Is er een warmwaterleiding aanwezig
in de nieuwe keuken?
Ja Nee